BECAMEX BCE Cùng Cty Hiệp Anh Khoa Xây dựng nhà máy Phú Đỉnh

BECAMEX BCE Cùng Cty Hiệp Anh Khoa Xây dựng nhà máy Phú Đỉnh

BECAMEX BCE Cùng Cty Hiệp Anh Khoa Xây dựng nhà máy Phú Đỉnh

HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA


 

 

HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
BECAMEX BCE Cùng Cty Hiệp Anh Khoa Xây dựng nhà máy Phú Đỉnh

BECAMEX BCE Cùng Cty Hiệp Anh Khoa xây dựng nhà máy Phú Đỉnh
Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương vừa trúng gói thầu thi công trọn gói dự án Nhà máy Phú Đỉnh do công ty Wood  Best Holding làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại xã Thanh An, huyện Dầu tiếng, tỉnh Bình Dương. Theo đó Cty Hiệp Anh Khoa sẽ là một trong những đơn vị tham gia thi công tại dự án này.
Gói thầu có giá trị: 475, 2 tỷ đồng.
Qui mô dự án : 300.000m2
Diện tích xây dựng : 154.000m2
Tiến độ thi công dự án : 6,5 tháng.
 

dự án hiệp anh khoa