Hiệp Anh Khoa Thi Công Tòa Nhà Thuận Phát Bakery

Hiệp Anh Khoa Thi Công Tòa Nhà Thuận Phát Bakery

Hiệp Anh Khoa Thi Công Tòa Nhà Thuận Phát Bakery

HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA


 

 

HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
Hiệp Anh Khoa Thi Công Tòa Nhà Thuận Phát Bakery

Công ty Xây Dựng Hiệp Anh Khoa tham gia xây dựng tòa nhà Thuận Phát Bakery 

Tòa nhà thuận phát Bakery Hiệp Anh Khoa

Hạn mục thi công: kết cấu - kiến trúc

Địa chị: Đường CMT8 - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương