Hiệp Anh Khoa thi công tòa nhà Trung tâm chính trị

Hiệp Anh Khoa thi công tòa nhà Trung tâm chính trị

Hiệp Anh Khoa thi công tòa nhà Trung tâm chính trị

HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA


 

 

HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
HIỆP ANH KHOA
Hiệp Anh Khoa thi công tòa nhà Trung tâm chính trị

Hiệp Anh Khoa là đơn vị thi công tòa nhà Trung tâm chính trị tỉnh Bình Dương.

Trung tâm chính trị hiệp anh khoa

Hạng mục thi công: Kết cấu và kiến trúc

Qui mô dự án: diện tích 20ha, bao gồm hai tòa nhà với 21 tầng lầu, 2 tầng để xe và bãi đáp trực thăng

Địa chỉ: phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.